September Athletes of the Month

Sarah Milks, Staff Writer

Sept. 10 the first athletes of the month were chosen. Senior gymnast Celeste Gordon and senior football player Peyton Carder were picked among their coaches and teammates.