September Athletes of the Month

Sarah Milks , Staff Writer

Sept. 10 the first athletes of the month were chosen. Senior gymnast Celeste Gordon and senior football player Peyton Carder were picked among their coaches and teammates.